انیمیشن The Simpsons 1989

  • English Excerpt
خلاصه داستان

سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد...

The satiric adventures of a working-class family in the misfit city of Springfield.

اضافه شدن کیفیت جدید اپیزود 08 تا 09 از فصل 31 با کیفیت x265 720p WEBRip PSA جایگزین نسخه INTERNAL گردید 12 آذر 1398
اضافه شدن کیفیت جدید اپیزود 09 از فصل 31 با کیفیت x265 INTERNAL 720p WEBRip PSA جایگزین انکد RMTeam شد 11 آذر 1398
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 13

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 160 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 16

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 17

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 18

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 19

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 20

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 21

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 22

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 23

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 24

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 156 MB

انکودر: PaHe

فصل: 25

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 156 MB

انکودر: PaHe

فصل: 26

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 156 MB

انکودر: PaHe

فصل: 27

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 28

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 168 MB

انکودر: PaHe

فصل: 29

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 30

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 31

تعداد قسمت: 9

آخرین قسمت: 9

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 86 MB

انکودر: PSA

فصل: 31

تعداد قسمت: 9

آخرین قسمت: 9

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 78 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 24

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 24

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 25

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 25

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 26

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 26

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 27

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 27

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 28

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 28

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 29

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 29

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 30

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 30

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 31

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 31

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

7.3 BluRay The Simpsons Movie 2007

The Simpsons Movie 2007

خلاصه داستان:

«هومر» کچل، چاق و اندکی احمق و در عین حال به شدت دوستدار خانواده، همسرش «مارج» که به شدت نگران دور هم نگه داشتن اعضای خانواده است، پسرشان «بارت» که اگر عقل اش به کاری قد ندهد از انجام آن خودداری می کند، دخترشان «لیزا» که روشنفکری عاشق نواختن ساکسیفون…

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

ebrahim85 پروفایل 9 آذر 1398
پاسخ به دیدگاه

6 فصل گذاشتم دانلود. انگار زندگی بدون سیمپسون ها نمیشه!

نمایش دیدگاه
mh338 پروفایل 5 آبان 1398
پاسخ به دیدگاه

سلام رفقا
موضوع قسمت ها به مربوطن یا مستقل هستند؟

نمایش دیدگاه
ALI.SALEHI پروفایل 6 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

بعضی وقتا اونقدر آدم درگیر ماجراهای این مجموعه میشه که یاش میره دیگه 18 سالشه.
خلاصه اینکه عالیه ولی اگه واردش بشین دیگه راه فرار نداره.

نمایش دیدگاه
RBM پروفایل 4 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

فوق العاده عالیه. قشنگ طوری ساخته شده که فصل هاش و میشه چندین و چند بار دید. حتی از اولش هم استارت نزدین زیاد مهم نیست. من از اخرش شروع کردم و الان به فصل ۱۸ رسیدم. البته طول کشید ولی انقدر قشنگه اگار بهتون میگه بیا منو دانلود کن. جذابه.

نمایش دیدگاه
Ali1380zare پروفایل 29 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستانی که این سریال رو دیدن میتونن بگن توی کدوم قسمت از فصل هاش آهنگ مایکل جکسون و خود مایکل جکسون رو نشون میده

نمایش دیدگاه
masih پروفایل 8 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

قسمت یک از فصل سوم

نمایش دیدگاه
Saeed.h پروفایل 2 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستانی که اینو دیدن میتونن بگن که توی کدوم قسمت یا فصلش رئیس جمهوری ترامپ رو نشون میده؟!
واقعا ممنون میشم از کمکتون

نمایش دیدگاه
USNavySEAL پروفایل 22 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

قسمت12 فصل15 دوست عزیز

نمایش دیدگاه
hasdan پروفایل 17 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

http://www.simpsons.ir/sections/subtitles

زیرنویس کامل 605 قسمت در این لینک موجود است

نمایش دیدگاه
khakik پروفایل 29 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

عاشقشم. عالیه. به جرات میتونم بگم هر فصلشو 100 بار دیدم

نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 23 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

فقط 8 فصل دیدم یه جورایی اعتیاد اوره

نمایش دیدگاه
mamadjavad4070 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

ببین همه چیز راجب این سریال عالیه . همه رفتارا و حرفا و … درسته درسته برای همینه جذابه زیاد من خودم اول فصل 30 رو دیدم و الان عاشقش شدم و دارم همه رو میبینم

نمایش دیدگاه
ramtinat پروفایل 28 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام چرا rate های فصل های جدید همه پایینه؟؟ خیلی هم پایینه. از فصل های وسط به بعد

نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

واقعا همینطوره من که رو دست این ندیدم یجورایی برای بزرگسالا هم خوبه مخصوصا کاراکتر دوست داشتنی هومر سیمپسون. دیوونه صداشم

نمایش دیدگاه
mamadjavad4070 پروفایل 18 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

به نظرم فقط برای بزرگسالانه شاید خخخ
حتمن حالا ک از این سریال خوشت اومده big mouth رو هم ببین حتمن

نمایش دیدگاه