انیمیشن South Park 1997

  • English Excerpt
خلاصه داستان

داستان مجموعه حول چند دانش آموز در یک شهر دورافتاده ایالت کلورادو به نام South Park (پارک جنوب) می گذرد

Follows the misadventures of four irreverent grade-schoolers in the quiet, dysfunctional town of South Park, Colorado.

اضافه شدن کیفیت جدید اپیزود 09 از فصل 23 با کیفیت x265 720p WEB-DL PSA و x265 1080p WEB-DL PSA 16 آذر 1398
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 09 از فصل 23 با کیفیت 480p WEBRip RMTeam و x265 720p WEBRip PSA 14 آذر 1398
دانلود
زیرنویس
مقالات و اخبار
تریلر
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 213 MB

انکودر: pseudo

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 37 MB

انکودر: PSA

فصل: 2

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: pseudo

فصل: 2

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 43 MB

انکودر: PSA

فصل: 2

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: pseudo

فصل: 3

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 3

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 4

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 46 MB

انکودر: PSA

فصل: 4

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: pseudo

فصل: 5

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 52 MB

انکودر: PSA

فصل: 5

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 206 MB

انکودر: pseudo

فصل: 6

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 6

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: pseudo

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 46 MB

انکودر: PSA

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 206 MB

انکودر: pseudo

فصل: 8

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 8

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 9

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 46 MB

انکودر: PSA

فصل: 9

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 216 MB

انکودر: pseudo

فصل: 10

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 10

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 208 MB

انکودر: pseudo

فصل: 11

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 56 MB

انکودر: PSA

فصل: 11

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 209 MB

انکودر: pseudo

فصل: 12

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 13

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 204 MB

انکودر: pseudo

فصل: 13

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 13

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 14

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 14

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 204 MB

انکودر: pseudo

فصل: 15

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 15

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 16

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 16

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 16

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 17

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 205 MB

انکودر: pseudo

فصل: 17

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 17

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 18

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 205 MB

انکودر: pseudo

فصل: 18

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 18

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 19

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 205 MB

انکودر: pseudo

فصل: 19

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 19

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 20

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 204 MB

انکودر: pseudo

فصل: 20

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 115 MB

انکودر: HETeam

فصل: 20

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 21

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 207 MB

انکودر: pseudo

فصل: 21

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 115 MB

انکودر: HETeam

فصل: 21

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 22

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 157 MB

انکودر: Joy

فصل: 22

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 23

تعداد قسمت: 9

آخرین قسمت: 9

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 93 MB

انکودر: PSA

فصل: 23

تعداد قسمت: 9

آخرین قسمت: 9

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 52 MB

انکودر: PSA

فصل: 23

تعداد قسمت: 9

آخرین قسمت: 9

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 60 MB

انکودر: RMTeam

فصل: Specials

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: Specials

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

stupicreator پروفایل 30 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

انیمیشنی عالی که مخاطباش بزرگسالن اصلن برای چه ها درست نشده و شخصیت هاش خیلی جذابو باحالن.

نمایش دیدگاه
mhd110 پروفایل 11 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

این سریال رو چجوری باید دید؟
بشینم از اول ببینم یا جذابیت قسمت های اول برای همون زمانه؟
در کل پیشنهادتون چیه؟

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 15 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

من فقط یه فصل دیدم کمدیش تلخه و تیز. اما بسیار جذابه. پیشنهادم اینه ببینیش. واقعا خوبه.

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 11 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام دوستان، کسی میدونه کدوم نسخه این سریال فحشارو سانسور نکرده؟ خواهشا بگید خیلی رو اعصابه.

نمایش دیدگاه
kamikawa پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

معمولا نسخه های HDTV به خصوص تو شبکه هایی که سعی داره مخاطب نوجوون رو حفظ کنه موقع بددهنی ها با بیپ آزاردهنده ای همراه می شه که رو مخ هر بیننده ای خواهد بود، شک نکن!
ریک ن مورتی هم نسخه های HDTV-ش همین طوره و شدیدا رو اعصابه!
البته بعضی از نسخه های HDTV هم نه تنها حذفیاتی نداره بلکه گاهی اوقات شاهد چند دقیقه اضافه در قیاس با نسخه بلوری خواهی بود مثه Shameless که در انتها چند پشت صحنه هم به نمایش در می آد و یا گات یا همه سریال های اچ.بی.او و نه مثلا ای.ام.سی (مثه BB گرچه زیاد محسوس نیست امّا به هر حال F ها همگی تبدیل به بیپ نامحسوس میشن که بیشتر از بیپ پر صدا رو اعصابه چرا که با BB نباید شوخی کرد!).
امّا به طور کلی نسخه های HDTV اگه خذفیاتی هم نداشته باشن با توجه به اینکه (در عمده زمان ها) تیتراژ پایانی حذف می شه، یه طورایی ضدحاله (مثه iZombie) و یا پر از تبلیغات و لوگوی شبکه س مثه بیگ بنگ!
با توجه به اینکه نسخه های بلوری ماه ها بعد از نسخه تلویزیونی ریلیز خواهد شد بهترین آلترناتیو web-dl یا web-rip خواهند بود که در مورد این سریال کاملا جواب می ده.
در انتها جا داره نظر Pn77 رو به شدت تصدیق کنم، چرا که این سریال در عین حال که فضای طنزآلود و پر از فحاشی رو ارائه میکنه واقعا عمیق و پرمغزه.
30نمای گرامی لطفا در مورد فصل های 17 و 18 فکری بکن که همون طور که M.S.84.SH.83 هم اشاره کرد نسخه HDTV واقعا رو مخه.

پاینده باشی 30نما و خوش نما تا ابد 🙂

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

خیلی ممنون از کمکت، آیا نسخه dvdrip هم مثل web dl هست؟ برای حجمش میپرسم ☺️

نمایش دیدگاه
kamikawa پروفایل 21 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

البته معمولا باید در این قیاس به دو دیدگاه توجه داشته باشی:
کیفیت محتویکیفیت بصری
حس نستالژیک نسخه ی کامل محتوایی و البته با کیفیت بصری نه چندان مطلوب با نسخه های DvdRip کاملا ارضا می شه و در مورد این سریال هم صادقه (حتی دو خالق اصلی سریال صحبت هایی در ابتدای هر اپیزود ارائه میکنن که روشنگرانه خواهد بود و در نسخه های دیگه این دقایق غایب هستن!) و نمونه ی بسیار متعالی اون سریال فرندز خواهد بود که نسخه DvdRip از نظر محتوی بسیار وفادارتر به نسخه پخش شده ی اولیه است و در مقابل نسخه 1080×265 به وضوح بعد بصری رو ارضا می کنه و چند کات گاه به گاه اساسی هم رو محتوی داره.
پس برای اینکه پاسخ صریحی داده باشم باید تأکید کنم تمامی نسخه های موجود تو سایت به محتوی امین هستن جز نسخه HDTV که با اغماض نسبت به بیپ ها و توجه به کیفیت بصری در مقابل نسخه DvdRip پذیرفتنی خواهد بود.
و اگه بخوام قدردان باشم باید بابت فراهم کردن این مجموعه به صورت کامل از 30نما تشکر کنم چرا که این مجموعه رو هیچ جای دیگه نمیتونی با این تنوع کیفیت و محتوی به دست بیاری، پس برای لذت بردن از تک تک اپیزودها به خودت تردید وارد نکن.
پاینده 30نما و ماننده خوش نما 🙂

نمایش دیدگاه
Pn77 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

یکی از بهترین سریال های انیمیشنی تاریخ تلویزیون آمریکا.لازم نیست از اول شروع کنین.می تونین با یه سرچ ساده توی اینترنت بفهمید که بهترین قسمت هاش کدوماست و با بررسی داشتن زیرنویس فارسی دانلود کنید و لذت ببرید.در هر صورت این شاهکار رو از دست ندید.

نمایش دیدگاه
Arash_n1378 پروفایل 4 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

بنظرم اینو باید حتما با زیرنویس انگلیسی دید??

نمایش دیدگاه